#
DIENSTEN | OPLEVERING


Van ontwerp tot oplevering
Aan de hand van uw wensen (genaamd ‘programma van eisen’) en beoogde budget wordt een schetsontwerp vervaardigd van de renovatie/vergroting van de woning. De mogelijkheden dienen eerst getoetst te worden bij de gemeente (bestemmings-plan). Vervolgens wordt het schetsontwerp getoetst bij de welstandscommissie.

Na akkoord kan de bouwaanvraag ofwel omgevingsvergunning (sinds 2010) ingediend
worden. Voorts organiseren wij een aanbesteding waarbij RFS Architectuur
Spaan&Bakker Bouw of uw eigen aannemer kan benaderen voor een prijsopgaaf.
Hiervoor zal een bestek geschreven moeten worden.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Spaan & Bakker Bouw / Perenboom Design